כל התאריכים

תאריך אולם רכישה
יום שני, 24 יוני 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום שלישי, 25 יוני 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום רביעי, 26 יוני 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום חמישי, 27 יוני 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום שישי, 28 יוני 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום שבת, 29 יוני 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום ראשון, 30 יוני 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום שני, 1 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום שלישי, 2 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום רביעי, 3 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום חמישי, 4 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום שישי, 5 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום שבת, 6 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום ראשון, 7 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום שני, 8 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום שלישי, 9 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום רביעי, 10 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום חמישי, 11 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום שישי, 12 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
יום שבת, 13 יולי 2024 : בשעה 09:00 גן החיות הלימודי חיפה הזמן עכשיו
מערכת למכירת כרטיסים